Privacybeleid van ALPHA LUXE GROUP

ALPHA LUXE GROUP d.o.o. (hierna te noemen "ALPHA LUXE") waardeert uw privacy en ontwikkelt technologie om u op de best mogelijke en veiligste manier van het internet gebruik te laten maken. Dit document is van toepassing op de website van ALPHA LUXE en beheert de verzameling en het gebruik van gegevens. Lees deze tekst volledig om te begrijpen welke informatie we van u verzamelen en hoe we deze gebruiken. Voor vragen over gegevensvertrouwelijkheid kunt u een e-mail sturen naar .

Verzameling van Persoonlijke Gegevens

ALPHA LUXE verzamelt persoonlijke gegevens zoals e-mailadres, naam, woon- of zakelijk adres en telefoonnummer. Daarnaast bevat ALPHA LUXE anonieme demografische informatie die niet uniek voor u is, zoals uw geslacht, voorkeuren of interesses. ALPHA LUXE verzamelt ook automatisch informatie over de harde schijf of software van uw computer, waaronder uw IP-adres, browsertype, domeinnaam, toegangstijd en websiteadres. ALPHA LUXE gebruikt deze gegevens om haar diensten te bieden, de kwaliteit te handhaven en algemene statistieken te verkrijgen met betrekking tot het gebruik van de website.

Gebruik van uw Gegevens

ALPHA LUXE verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens om de website te onderhouden en u de diensten te bieden die u zoekt. Uw persoonlijke gegevens informeren u ook over andere producten of diensten die ALPHA LUXE of haar partners aanbieden. ALPHA LUXE zal uw gegevens niet doorgeven aan derden en zal gebruikerslijsten niet verkopen of verhuren aan derden zonder uw toestemming.

Beveiliging van uw Gegevens

ALPHA LUXE beschermt uw gegevens tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen op een server die alleen toegankelijk is voor geselecteerde individuen; serviceproviders kunnen er alleen toegang toe krijgen. Andere websites die via onze website toegankelijk zijn, hebben hun eigen privacyverklaringen en gegevensverzamelingsmethoden, evenals het gebruik en de publicatie daarvan. ALPHA LUXE is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de wijze waarop derden gegevens verzamelen en verwerken.

Bewaring van Persoonlijke Gegevens

ALPHA LUXE zal uw gegevens alleen verwerken voor de tijd die nodig is om de in de sectie "Gebruik van persoonlijke gegevens" beschreven doeleinden te bereiken en zal worden verwerkt totdat u uw recht op bezwaar of beperking van de verwerking uitoefent. Naast het bovenstaande zal ALPHA LUXE uw persoonlijke gegevens bewaren voor zolang als nodig of toegestaan door de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Bescherming van de Privacy van Kinderen

ALPHA LUXE neemt de bescherming van de privacy van kinderen serieus. We exploiteren de website conform alle toepasselijke wetten in de hieronder vermelde jurisdictie. We verzamelen geen persoonlijke informatie van personen jonger dan zestien (16) jaar of, indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, jonger dan dertien (13) jaar. Kinderen jonger dan de leeftijd van zestien (16) jaar of, indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, jonger dan dertien (13) jaar moeten toestemming hebben van een ouder/voogd voordat zij persoonlijke informatie verstrekken aan de website. Als we vaststellen dat de gebruiker jonger is dan deze leeftijd, zullen we zijn of haar persoonlijke informatie niet gebruiken of bewaren zonder de toestemming van hun ouders/voogden. Zonder dergelijke toestemming kan het kind mogelijk niet deelnemen aan bepaalde activiteiten. Een ouder/voogd kan de persoonlijke informatie van hun kind inzien, verwijderen, wijzigen of weigeren verdere verzameling of gebruik daarvan door contact met ons op te nemen via of het telefoonnummer vermeld op deze website.

Beveiligingspraktijken

Bij ALPHA LUXE begrijpen we het belang van het beschermen van uw persoonlijke gegevens. We hebben passende fysieke en elektronische maatregelen geïmplementeerd om de door ons verzamelde gegevens te beschermen. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie die op onze website of servers is opgeslagen volledig veilig is tegen ongeautoriseerde toegang door derden (hackers). Door onze website te gebruiken, erkent u en accepteert u dit risico. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijzen wij alle aansprakelijkheid af voor enige schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe, speciale, indirecte, gevolg- of bestraffende verliezen of schade van welke aard dan ook, hetzij contractueel (inclusief fundamentele schending), buitencontractueel (inclusief nalatigheid) of anderszins) die u mogelijk hebt geleden als gevolg van enig verlies, ongeautoriseerde toegang, misbruik of wijziging van informatie die u aan onze website hebt verstrekt.

Toepasselijk Recht / Rechtsgebied

Dit privacybeleid en alle zaken die verband houden met onze website vallen onder de wetten van de Republiek Kroatië, zonder verwijzing naar de beginselen van internationaal recht. Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat eventuele juridische procedures met betrekking tot onze website en dit privacybe leid uitsluitend zullen worden aangespannen bij de bevoegde rechtbanken in de Republiek Kroatië. We bieden geen garantie of implicatie dat onze website of de inhoud/materialen op onze website geschikt zijn voor gebruik buiten de Republiek Kroatië. De informatie die op onze website wordt verstrekt over producten of diensten is alleen van toepassing in de Republiek Kroatië. Deze producten en diensten zijn mogelijk alleen beschikbaar op specifieke locaties. Buiten de Republiek Kroatië bent u verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke lokale wetten.

OVERDRACHT VAN ACTIVA

Gedurende onze bedrijfsvoering kunnen wij activa verkopen of verwerven. Als een andere entiteit ALPHA LUXE of vrijwel al onze activa verwerft, kunnen alle persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens die we hebben verzameld over onze websitegebruikers aan die entiteit worden overgedragen. Bovendien kunnen dergelijke informatie als ons eigendom worden beschouwd en worden verkocht of overgedragen aan derden als er faillissements- of reorganisatieprocedures tegen ons worden ingeleid.

SALVATORISCHE CLAUSULE

Mocht enige bepaling van dit privacybeleid ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar zijn door een wet of openbaar beleid, dan zal die bepaling niet van toepassing zijn voor zover zij ongeldig of niet-afdwingbaar is, en zullen de overige bepalingen van kracht blijven.

WIJZIGINGEN EN UPDATES VAN ONS PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken. Controleer regelmatig onze website op eventuele wijzigingen of updates van ons privacybeleid, die hier zullen worden gepost en zullen de bijgewerkte ingangsdatum tonen op de eerste pagina van het privacybeleid als er wijzigingen of updates zijn aangebracht.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via .

Wij waarderen uw feedback en zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om eventuele zorgen snel aan te pakken.

ALPHA LUXE GROUP d.o.o.
Mate Vlasića 17, 52440 Poreč
Openingstijden: Ma-Zo 9.00 - 19.00 uur
OIB (BTW): HR 69925939724, MBS: 130092679
Ingeschreven bij de Handelsrechtbank in Pazin, maatschappelijk kapitaal HRK 20,000.00, volledig betaald.

Bestuursleden: Robert Budimir
Transactierekening:

IBAN HR27 2340 0091 1110 03017, geopend bij Privredna Banka Zagreb dd.
BIC / SWIFT: PBZGHR2X